"Loading..."

Ambulancia praktického lekára pre dospelých a integrovanej medicíny

Pondelok 0800 - 0900 Odbery 0900 - 1300 Ordinácia 1300 - 1400 Obed 1400 - 1700 Dispenzár
Utorok 0800 - 0900 Odbery 0900 - 1300 Ordinácia 1300 - 1400 Obed 1400 - 1600 Dispenzár
Streda 0800 - 0900 Odbery 0900 - 1300 Dispenzár 1300 - 1400 Obed 1400 - 1700 Dispenzár
Štvrtok 0800 - 0900 Odbery 0900 - 1300 Ordinácia 1300 - 1400 Obed 1400 - 1600 Ordinácia
Piatok 0800 - 0900 Odbery 0900 - 1300 Ordinácia

Neprítomnosť alebo zastupovanie je uvádzané aj na ozname pred ambulanciou. Pacienti objednaní na presný čas so zľavovým balíkom majú prednosť pred ostatnými pacientami, s výnimkou život ohrozujúcich stavov !

Chcete generovať väčšiu návštevnosť na vaše webové stránky? Poznáme riešenie.

Prvé pracovisko na Slovensku zamerané na chronické problémy pacientov s nejasnou diagnózou

Vzácne zameranie činnosti, a to na chronické formy lymskej boreliózy, chlamydiózy a iných tzv. chronických latentných perzistentných infekcií

Integrovaná medicína s celostným a individuálne zameraným prístupom v diagnostike a liečbe

Filozofia zamerania našej ambulancie

Vízia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti je orientovaná na medicínsku stránku, nie na administratívu! Konkrétne na odbornú lekársku činnosť v diagnostike a liečbe nejasných a chronických atypických stavov. Tento prístup nevyhnutne vyžaduje odbúranie zaťažujúcej byrokracie, ktorá lekára frustruje, preťažuje na úkor času pre pacientov, na úkor odborného a technologického rozvoja. Využívanie lekára na administratívne výkony (rôzne potvrdenia, posudky, výkazy, výpisy údajov, spracovanie dát, vypisovanie žiadaniek a pod.) je na úrok odbornej kvality, inovatívnej medicíny a je de facto masové nepriame poškodzovanie zdravia populácie, keďže brzdí kvalitu a vývoj.

Podrobnejšie

Náš partner

Partnerské stránky

Chlamýdie o.z.