MUDr. Kozma Emilián

Ambulancia: Uzbecká 16, Bratislava

Ceny

Všetky nižšie uvedené balíky nadštandardných služieb zahŕňajú čiastočné krytie zdravotnou poisťovňou (napr. bežné laboratórne vyšetrenia, ultrazvukové alebo RTG vyšetrenia, úhrady liekov na predpis ...)

1. Základný balík nadštandardných služieb, "Balík 120"

 • s ročným paušálom 120,- eur
 • s cenou za vyšetrenie 20,- eur/15 min
 • objednávanie na presný čas
 • objednávanie predpisovania e-receptov online z pohodlia domova
 • zľavy na všetky položky podľa cenníka okrem individuálne pripravovaných špeciálnych infúzií - kompozít

2. Vyšší nadštandardný balík služieb, "Balík 420"

 • s ročným paušálom 420,- eur
 • s cenou za vyšetrenie 20,- eur/15 min
 • objednávanie na presný čas
 • objednávanie predpisovania e-receptov online z pohodlia domova
 • zľavy na všetky položky podľa cenníka
 • 30% zľavy aj na individuálne pripravovaných špeciálnych infúzií - kompozít
 • pri bežnom vyšetrení je CRP bezplatné s okamžitým výsledkom
 • perspektívne špecifické služby telemedicíny
 • kontakt priamo na lekára aj po ordinácii v dohodnutom časovom intervale (do 17:00 hod. - iba pracovné dni)
 • prednostné služby a pomoc v prípade krízových situácií (pandémia, vojnový stav)

3. "Individuálny skupinový balík" nadštandardných služieb podľa zmluvnej dohody (pre firmy a/alebo účastníkov projektu projekt.klinikpark.eu)

Okrem všetkých vyššie uvedených služieb tieto služby zahŕňajú akékoľvek iné individuálne dohodnuté služby pre skupinu klientov a ponuky vysoko kvalitných inovatívnych liečebných metód na základe receptúr lekára alebo unikátnych svetových autorov. Uvedené ponúkané liečebné metódy rešpektujú čo najvyšší podiel prírodnej čistej zložky ako aj princíp odstránenia hlbokej príčiny chorôb (napr. K.I.R.O. terapia).

Emailovú adresu neposkytujeme, rovnako výnimočná emailová alebo telefonická komunikácia neslúži na diagnostiku, konzultáciu, vyšetrene alebo náhradu riadnej návštevy v ambulancii.

 

Administratívne výkony

tabuľku môžte posúvať
Ceny
so zľavou
Ceny
bez zľavy
Zdravotná spôsobilosť pre:
- štúdium, brigády 10 € 20 €
- prácu do zamestnania 20 € 35 €
- vedenie motorových vozidiel 20 € 35 €
- športovú činnosť 20 € 35 €
- epidemiologicky závažné činnosti (zdravotný preukaz) 10 € 35 €
- atypické účely 30 € 40 €
- držanie a nosenie strelnej zbrane a streliva (zbrojný preukaz) 30 € 50 €
- pobyt v zahraničí, let liedadlom 20 € 35 €
- absolvovanie špecializačného kurzu 20 € 35 €
Vypísanie tlačiva pre komerčnú poisťovňu 20 € 45 €
Lekárske potvrdenie 8 € 10 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť 10 € 15 €
Vystavenie náhradných tlačív 5 € 7 €
Vystavenie potvrdenia pre potreby súdu 10 € 15 €
Vypísanie tlačiva pre sociálne účely, kúpeľnú liečbu 15 € 35 €
Krátka správa / potvrdenie vydané v cudzom jazyku (rozsah cca A6) 20 € 30 €
Dlhšia správa / nález vydaný v cudzom jazyku (rozsah cca A5) 35 € 50 €

Klinicko-interaktívne výkony

tabuľku môžte posúvať
Ceny
so zľavou
Ceny
bez zľavy
Lekárske vyšetrenie, konzultácia
(cena za každých začatých 15 min. )
20 € 35 €
Výjazd pre domácu návštevu na žiadosť pacienta
(nezahŕňa cenu vyšetrenia)
30 € 45 €
Konzultácia alebo observácia pacienta mimo ordinačného času
(za každých začatých 15 min.)
40 € 50 €
Krátka administrácia biol. materiálu
(balenie, krátka administratíva)
10 € 15 €
Rozsiahlejšia administrácia biol. materiálu
(napr. balenie, dlhšia administratíva, logistické vybavovanie, iný manažment)
25 € 35 €
Terapeutický program
(cca na 4-6 týždňov, nezahŕňa investigatívne postupy)
75 € 90 €
Terapia komplexnou individuálnou reguláciou organizmu (K.I.R.O.)
- využitie prírodných výnimočne čistých a aktívnych preparátov (tzv. spagyrických), regulačných molekúl, stimulátorov kmeňových buniek, nanočasticových formúl a iných technologických novostí podľa dostupnosti
(zahŕňa cena liečiv a doplnkov, rozšírené klinické vyšetrenie bez laboratórnych testov, monitor stavu a priebežná analýza výsledkov, manažment individuálneho terapeutického programu, lekárenská adjustácia liečiv, doplnkov a ich aplikácia)
Ceny na vyžiadanie

Injekčné výkony

tabuľku môžte posúvať
Ceny
so zľavou
Ceny
bez zľavy
Infúzna aplikácia (nezahŕňa ceny pridaných liečiv) 20 € 25 €
Infúzna terapia (infúzna aplikácia + liečivá) 20 € + lieky 25 € + lieky
Veľká ozónová autohemoterapia 45 € 65 €
Malá ozónová autohemoterapia 30 € 40 €
Rektálna ozónová insuflácia 30 € 40 €
Vaginálna ozónová insuflácia 30 € 40 €
Terapia O3 vodou 15 € 10 €
Intravenózna aplikácia liečiv 10 € 15 €
Intramuskulárna aplikácia liečiv 7 € 10 €
Obstrek + liečivo 10 € + lieky 15 € + lieky
Obstrek prostaty + liečivo 40 € + lieky 50 € + lieky
Aplikácia GUNA kolagénovej injekcie 12 € 17 €
Aplikácia ChondroGRID kolagénovej injekcie 125 € 150 €
Aplikácia injekčnej enzymoterapie + liečivo 30 € + lieky 40 € + lieky
Stanovenie CRP 7 € 10 €
Odbery biomateriálu (nezahŕňa ceny lab. vyšetrení) 10 € 15 €
Infúzna chelácia 260 € 360 €

Iné výkony

tabuľku môžte posúvať
Ceny
so zľavou
Ceny
bez zľavy
Ster z uretry / pošvy (mimo laboratórnych cien vyšetrení) 10 € 15 €
Zavedenie / výmena permanentného močového katétra 35 € 50 €
Výplach uší 10 € 15 €
Popis EKG 15 € 20 €
Realizácia záznamu EKG 10 € 10 €
Služby antiinfekčnej ochrany
(Služby pre infekčnú ochranu personálu a dezinfekcia priestorov počas a po výkone zdravotníckej služby, napr. pred COVID-19)
Ceny na vyžiadanie

Prihlásenie

Pokiaľ nemáte vytvorený užívateľský účet zaregistrujte sa. V prípade straty hesla je možné jeho obnovenie.

Obnova hesla

Ak ste zabudli svoje prihlasovacie heslo, zadajte váš e-mail a nové heslo Vám bude zaslané.