MUDr. Kozma Emilián

Ambulancia: Uzbecká 16, Bratislava

Často kladené otázky

Základné informácie pre pacienta

Pri návšteve lekára v pondelok, stredu a piatok je na jedného pacienta vymedzený čas cca 10-15 minút, čo je všeobecne zaužívané aj v iných krajinách mnoho rokov ako čas pre bežné krátkotrvajúce ťažkosti pacienta.

Návšteva lekára v utorok a štvrtok je určená len pre dlhé návštevy po telefonickom objednaní, pričom dĺžka návšteva je po dohode s lekárom možná podľa potreby aj na 90 minút.

Pri bezprostrednom ohrození života (krvácanie, strata vedomia, epileptický záchvat, kolapsový stav, dusenie, modré sfarbenie kože a slizníc, neznesiteľné bolesti) je prvokontaktným lekárom rýchla zdravotnícka služba - tel.č. 155

Ak nejde o bezprostredne ohrozený život, ale ťažkosti pacienta napriek tomu neznesú odklad (pre netolerovanie ťažkostí) na ďalší termín u svojho praktického lekára, prvokontaktným lekárom je:

APS (ambulantná pohotovostná služba)
alebo
CPO (centrálne prijímacie oddelenie v nemocnici).

Služby v ambulancii

Štandardné služby praktického lekára sú určené na riešenie krátkotrvajúcich ťažkostí (často trvajúce niekoľko dní alebo málo týždňov, nie však viac ako 3 mesiace), ktoré len zriedka vyžadujú potrebu iného špecialistu. V takýchto prípadoch stačí pre lekára čas 10-15 minút. Pre tento účel sú určené dni pondelok, streda a piatok.

Dlhotrvajúce ťažkosti (cca viac ako 3 mesiace) vyžadujú spravidla už vyšetrenie u iných špecialistov (viacodborové vyšetrenie) alebo u nás ako dlhé návštevy (30-90 minút). Pre tento účel sú určené dni utorok a štvrtok.

Užitočné informácie pre pacientov

Zoznam špecialistov, ku ktorým pacient nepotrebuje výmenný (odporúčací) lístok:

zubný lekár, gynekológ, úrazový chirurg, psychiater, kožný lekár, očný lekár iba v prípade predpisu okuliarov a základného vyšetrenia zraku.

Pacient môže mať iba jedného praktického lekára s poistným vzťahom ale v prípade samoplatcu nie je počet lekárov limitovaný. V rámci slobodného výberu si pacient môže praktického lekára vybrať podľa svojho uváženia.

Laboratórne odbery na žiadosť pacienta alebo na žiadosť iného špecialistu (tzv. delegovaný odber) sú uhrádzané pacientom.

PN (práceneschopnosť) môže lekár vystaviť maximálne 3 dni spätne, a to len pod podmienkou, že pacient môže doložiť lekársky nález s dátumom, odkedy potrebuje PN. Preto ak sa z rôznych dôvodov nemôže pacient dostaviť k svojmu lekárovi, je potrebné absolvovať niekde vyšetrenie (napr. APS, CPO) alebo aspoň oznámiť svojmu lekárovi ťažkosti telefonicky či sprostredkovanie (cez blízkeho príbuzného). V ten deň lekár vykoná zápis v systéme, aby existoval dôkaz o počiatku ťažkostí s dátumom, ktorý potom môže lekár spätne dokladovať.

Pred každou návštevou lekára je potrebné priniesť posledné lekárske správy od iných špecialistov a aktualizovať si zoznam užívaných liekov v schránke pacienta klinikpark.eu v položke "Moja liečba"

Prihlásenie

Pokiaľ nemáte vytvorený užívateľský účet zaregistrujte sa. V prípade straty hesla je možné jeho obnovenie.

Obnova hesla

Ak ste zabudli svoje prihlasovacie heslo, zadajte váš e-mail a nové heslo Vám bude zaslané.