MUDr. Kozma Emilián

Ambulancia: Uzbecká 16, Bratislava

O nás

Filozofia zamerania našej ambulancie

Zdravotnícke služby našej ambulancie sú orientované odborne a investigatívne, nie na administratívu.

Najčastejšie skupiny pacientov, ktorí vyhľadávajú uvedené investigatívne zameranie ambulancie, sú pacienti

  • so záujmom o komfortné služby s osobitnou starostlivosťou, individuálnym prístupom, telemedicínskymi a liečebnými inováciami
  • s dlhodobými ťažkosťami bez jasnej diagnózy napriek absolvovaniu mnohých vyšetrení a návštev u špecialistov
  • s lymskou boreliózou, chlamydiózou a asociovanými koinfekciami
  • s alternatívnou podpornou liečbou onkologických ochorení
  • so záujmom o integrovanú medicínu (celostný/holistický prístup v liečbe)

Uvedená orientácia ambulancie nevyhnutne vyžaduje iný systém na aký sú pacienti zvyknutí v štandardnej celoštátnej sieti zdravotníckych služieb prvého kontaktu. Našim cieľom je čo najefektívnejšie vyzdravenie/vyliečenie pacienta, čo žiaľ štandardný zdravotnícky systém v skutočnosti nepodporuje, iba sa tak snaží navonok pôsobiť.

Prvým predpokladom úspešného vyliečenia pacienta je individuálny prístup lekára a dostatok času pre pacienta, čo je neoddeliteľné od implementácie čo najnovších zdravotníckych informačných systémov a telemedicínskych technológií. To je technický predpoklad realizácie novogeneračných koncepcií zdravotníckych služieb vrátane minimalizácie byrokratického a legislatívneho preťaženia lekára. Prehnaná legislatívnosť sa dnes stáva paradoxne ohrozovateľom masového zdravia, lebo trestnoprávne zastrašovanie lekárov - inovátorov a všetkých neštandardných postupov doslova znásilňuje lekárov k používaniu neefektívnych zastaralých štandardných (tzv. guideline) postupov. Navyše dodržiavanie prehnaných právnych opatrení je častokrát nezlučiteľné s realitou a nadraďované odbornej stránke lekárskych postupov.

Z uvedených dôvodov je investigatívna medicína podstatne náročnejšia, ale o to vzácnejšia a výrazne prínosnejšia pre pacientov. Naša ambulancia integrovanej medicíny je nielen prvým kontaktom v zdravotnej starostlivosti, ale celostným zameraním umožňuje riešiť u nás 70% -90% prípadov pacientov s rôznymi ťažkosťami na jednom mieste, často v ten istý deň návštevy. Tým odpadá potreba mnohých návštev u iných špecialistov a tzv. lekár „odosielateľ“ je neporovnateľne zriedkavejším javom ako v štandardnej sieti poskytovateľov.

Prihlásenie

Pokiaľ nemáte vytvorený užívateľský účet zaregistrujte sa. V prípade straty hesla je možné jeho obnovenie.

Obnova hesla

Ak ste zabudli svoje prihlasovacie heslo, zadajte váš e-mail a nové heslo Vám bude zaslané.