MUDr. Kozma Emilián

Ambulancia: Uzbecká 16, Bratislava

Ceny

Príjem nových pacientov do ambulancie je z kapacitných dôvodov zastavený.

 

Príjem nových pacientov iba pre nadštandardné služby bez zmluvy so zdravotnou poisťovňou

  • s mesačným paušálom 35,- eur
  • s cenou za vyšetrenie 20,- eur/15 min
  • zľavy na všetky položky podľa cenníka
  • objednávanie na presný čas
  • osobitné ponuky pre špeciálne liečebné programy
  • pri upgradovaní softwaeru perspektívne špecifické služby telemedicíny
  • kontakt priamo na lekára

 

Administratívne výkony

tabuľku môžte posúvať
Ceny
so zľavou
Ceny
bez zľavy
Zdravotná spôsobilosť pre:
- štúdium, brigády 10 € 20 €
- prácu do zamestnania 20 € 35 €
- vedenie motorových vozidiel 20 € 35 €
- športovú činnosť 20 € 35 €
- epidemiologicky závažné činnosti (zdravotný preukaz) 10 € 35 €
- atypické účely 30 € 40 €
- držanie a nosenie strelnej zbrane a streliva (zbrojný preukaz) 30 € 50 €
- pobyt v zahraničí, let liedadlom 20 € 35 €
- absolvovanie špecializačného kurzu 20 € 35 €
Vypísanie tlačiva pre komerčnú poisťovňu 20 € 45 €
Lekárske potvrdenie 8 € 10 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť 10 € 15 €
Vystavenie náhradných tlačív 5 € 7 €
Vystavenie potvrdenia pre potreby súdu 10 € 15 €
Vypísanie tlačiva pre sociálne účely, kúpeľnú liečbu 15 € 35 €
Krátka správa / potvrdenie vydané v cudzom jazyku (rozsah cca A6) 20 € 30 €
Dlhšia správa / nález vydaný v cudzom jazyku (rozsah cca A5) 35 € 50 €

Klinicko-interaktívne výkony

tabuľku môžte posúvať
Ceny
so zľavou
Ceny
bez zľavy
Lekárske vyšetrenie, konzultácia, vrátane telefonickej konzultácie
(cena za každých začatých 15 min. )
20 € 35 €
Výjazd pre domácu návštevu na žiadosť pacienta
(nezahŕňa cenu vyšetrenia)
30 € 45 €
Konzultácia alebo observácia pacienta mimo ordinačného času
(za každých začatých 15 min.)
40 € 50 €
Krátka administrácia biol. materiálu
(balenie, krátka administratíva)
10 € 15 €
Rozsiahlejšia administrácia biol. materiálu
(napr. balenie, dlhšia administratíva, logistické vybavovanie, iný manažment)
25 € 35 €
Dlhý terapeutický program
(cca na 4-6 týždňov, nezahŕňa investigatívne postupy)
75 € 90 €
Terapia komplexnou individuálnou reguláciou organizmu (K.I.R.O.)
- využitie prírodných výnimočne čistých a aktívnych preparátov (tzv. spagyrických), regulačných molekúl, stimulátorov kmeňových buniek, nanočasticových formúl a iných technologických novostí podľa dostupnosti
(zahŕňa cena liečiv a doplnkov, rozšírené klinické vyšetrenie bez laboratórnych testov, monitor stavu a priebežná analýza výsledkov, manažment individuálneho terapeutického programu, lekárenská adjustácia liečiv, doplnkov a ich aplikácia)
Ceny na vyžiadanie

Injekčné výkony

tabuľku môžte posúvať
Ceny
so zľavou
Ceny
bez zľavy
Infúzna aplikácia (nezahŕňa ceny pridaných liečiv) 20 € 25 €
Infúzna terapia (infúzna aplikácia + liečivá) 20 € + lieky 25 € + lieky
Veľká ozónová autohemoterapia 45 € 65 €
Malá ozónová autohemoterapia 30 € 40 €
Rektálna ozónová insuflácia 30 € 40 €
Vaginálna ozónová insuflácia 30 € 40 €
Terapia O3 vodou 15 € 10 €
Intravenózna aplikácia liečiv 10 € 15 €
Intramuskulárna aplikácia liečiv 7 € 10 €
Obstrek + liečivo 10 € + lieky 15 € + lieky
Obstrek prostaty + liečivo 40 € + lieky 50 € + lieky
Aplikácia GUNA kolagénovej injekcie 12 € 17 €
Aplikácia ChondroGRID kolagénovej injekcie 125 € 150 €
Aplikácia injekčnej enzymoterapie + liečivo 30 € + lieky 40 € + lieky
Stanovenie CRP 7 € 10 €
Odbery biol. materiálu na žiadosť pacienta (nezahŕňa ceny lab. vyšetrení) 10 € 15 €
Infúzna chelácia 260 € 360 €

Iné výkony

tabuľku môžte posúvať
Ceny
so zľavou
Ceny
bez zľavy
Ster z uretry / pošvy (mimo laboratórnych cien vyšetrení) 10 € 15 €
Zavedenie / výmena permanentného močového katétra 35 € 50 €
Výplach uší 10 € 15 €
Popis EKG 15 € 20 €
Realizácia záznamu EKG 10 € 10 €
Služby antiinfekčnej ochrany
(Služby pre infekčnú ochranu personálu a dezinfekcia priestorov počas a po výkone zdravotníckej služby, napr. pred COVID-19)
Ceny na vyžiadanie

Prihlásenie

Pokiaľ nemáte vytvorený užívateľský účet zaregistrujte sa. V prípade straty hesla je možné jeho obnovenie.

Obnova hesla

Ak ste zabudli svoje prihlasovacie heslo, zadajte váš e-mail a nové heslo Vám bude zaslané.