MUDr. Kozma Emilián

Ambulancia: Uzbecká 16, Bratislava

Ambulancia
* praktického lekára pre dospelých

Dôležitý oznam pre pacientov poistencov

Vzhľadom na to, že zatiaľ nedošlo k uspokojivej dohode medzi zdravotnými poisťovňami a lekármi (zástupcami lekárov) prvého kontaktu, a teda nárast nákladov pre ambulancie v dôsledku energetickej krízy nie je ani z ďaleka dostatočne kompenzovaný, sme dočasne nútení prejsť na systém poplatkov podľa doterajšieho cenníka pre samoplatcov, teda za bežné cca 15 min. vyšetrenia 35,- eur, v prípade zľavového balíka 20,- eur. Výnimkou sú život ohrozujúce stavy, ktoré ošetríme bezplatne, aj ked to nebude adekvátne kompenzované zo stany zdravotnej poisťovne.

Uvedený stav bude platiť dovtedy, kým sa uspokojivo a reálne nevyrieši kompenzácia nárastu uvedených nákladov. 

V opačnom prípade ambulancie ako podnikateľské subjekty zákonite prejdu do kvalitatívne ohrozujúcej alebo likvidačnej situácie, pričom už v tejto chvíli ide o porušenie Ústavy SR v zmysle nekalého obmedzenia podnikateľskej činnosti a následne obmedzenie či ohrozenie poskytovania zdravotnej starostivosti. O to viac sme nútení pristúpiť k poplatkom ak chceme udržať nielen bežný chod ale aj kvalitu poskytovania zdravotníckych služieb.

Dve pôvodné prevádzky sme boli nútení zavrieť kvôli nemožnosti platiť vysoký nájom majiteľom objektu počas COVID pandémie. Tentokrát by išlo o zánik spoločnosti ako takej. Kompetentné orgány vrátane zdravotných poisťovní nám zatiaľ nedali ani len radu, ako by lekári mali teraz vyriešiť túto situáciu.
Žiaľ, nie je v našich silách ovplyvniť štátny systém. Nespokojnosť a zmenu s touto nespravodlivou situáciou možno ovplyvniť vtedy a tam, kde sa rozhoduje o celospoločenskej budúcnosti, teda na referende, vo voľbách a pri podobných právne prípustných protestných aktivitách, nie v ambulancii. Ak je verejnosť v uvedených aktivitách pasívna, všeobecne sa to chápe ako akceptovanie situácie, teda aj nárastu cien a poplatkov.

Uvedené zmeny sa netýkajú pacientov / klientov samoplatcov

 

tabuľku môžte posúvať
Pondelok 0830 - 0930 Odbery 0930 - 1330 Ordinácia 1330 - 1430 Obed 1430 - 1730 Dispenzár
Utorok Dlhé návštevy
Streda 0830 - 0930 Odbery 0930 - 1330 Ordinácia 1330 - 1430 Obed 1430 - 1730 Dispenzár
Štvrtok Dlhé návštevy
Piatok 0830 - 0930 Odbery 0930 - 1330 Ordinácia

Neprítomnosť alebo zastupovanie je uvádzané aj na ozname pred ambulanciou. Pacienti objednaní na presný čas so zľavovým balíkom majú prednosť pred ostatnými pacientami, s výnimkou život ohrozujúcich stavov !

feature_1.svg

Prvé pracovisko na Slovensku zamerané na chronické problémy pacientov s nejasnou diagnózou

feature_1.svg

Vzácne zameranie činnosti, a to na chronické formy lymskej boreliózy, chlamydiózy a iných tzv. chronických latentných perzistentných infekcií

feature_1.svg

Integrovaná medicína s celostným a individuálne zameraným prístupom v diagnostike a liečbe

Filozofia zamerania našej ambulancie

Vízia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti je orientovaná na medicínsku stránku, nie na administratívu! Konkrétne na odbornú lekársku činnosť v diagnostike a liečbe nejasných a chronických atypických stavov. Tento prístup nevyhnutne vyžaduje odbúranie zaťažujúcej byrokracie, ktorá lekára frustruje, preťažuje na úkor času pre pacientov, na úkor odborného a technologického rozvoja. Využívanie lekára na administratívne výkony (rôzne potvrdenia, posudky, výkazy, výpisy údajov, spracovanie dát, vypisovanie žiadaniek a pod.) je na úkor odbornej kvality, inovatívnej medicíny a je de facto masové nepriame poškodzovanie zdravia populácie, keďže brzdí kvalitu a vývoj.

Prihlásenie

Pokiaľ nemáte vytvorený užívateľský účet zaregistrujte sa. V prípade straty hesla je možné jeho obnovenie.

Obnova hesla

Ak ste zabudli svoje prihlasovacie heslo, zadajte váš e-mail a nové heslo Vám bude zaslané.