MUDr. Kozma Emilián

Ambulancia: Uzbecká 16, Bratislava

Často kladené otázky

Základné informácie pre pacienta

Pri návšteve lekára je na jedného pacienta vymedzený čas cca 10-15 minút, čo matematicky korešponduje s počtom registrovaných pacientov pri priemernej dennej návštevnosti a personálnej kapacite ambulancie.

Pri bezprostrednom ohrození života (krvácanie, strata vedomia, epileptický záchvat, kolapsový stav, dusenie, modré sfarbenie kože a slizníc, neznesiteľné bolesti) je prvokontaktným lekárom rýchla zdravotnícka služba-tel.č. 155

Ak nejde o bezprostredne ohrozený život, ale ťažkosti pacienta napriek tomu neznesú odklad (pre netolerovanie ťažkostí) na ďalší termín u svojho praktického lekára, prvokontaktným lekárom je:

APS (ambulantná pohotovostná služba)
alebo
CPO (centrálne prijímacie oddelenie v nemocnici).

Služby v ambulancii

Štandardné služby praktického lekára sú určené na riešenie krátkotrvajúcich ťažkostí (často trvajúce niekoľko dní alebo málo týždňov, nie však viac ako 3 mesiace), ktoré len zriedka vyžadujú potrebu iného špecialistu. V takýchto prípadoch stačí pre lekára čas 10-15 minút.

Dlhotrvajúce ťažkosti (cca viac ako 3 mesiace) vyžadujú spravidla už vyšetrenie u iných špecialistov (viacodborové vyšetrenie). V takýchto prípadoch je potrebný už dlhší čas pre lekára, 30-60 minút, čo prevádzka štandardnej ambulancie prvého kontaktu neumožňuje ani kapacitne ani finančným pokrytím zo zdravotnej poisťovne.

Extrémne dlhotrvajúce ťažkosti (viac ako rok) patria spravidla už do starostlivosti iných špecialistov.

Uvedené dlhotrvajúce ťažkosti alebo extrémne dlhotrvajúce ťažkosti avšak môžu byť riešené aj praktickým lekárom, ale iba ako nadštandardná služba (hradená pacientom) podľa platného cenníka v osobitnom čase dispenzára, keďže také vyšetrenie vyžaduje dlhší čas. Nadštandardná služba osobný lekár poskytuje individuálnejšie riešenie aj mimo ordinačného času.

Užitočné informácie pre pacientov

Zoznam špecialistov, ku ktorým pacient nepotrebuje výmenný (odporúčací) lístok:

zubný lekár, gynekológ, úrazový chirurg, psychiater, kožný lekár, očný lekár iba v prípade predpisu okuliarov a základného vyšetrenia zraku.

Pacient môže mať iba jedného praktického lekára s poistným vzťahom ale v prípade samoplatcu nie je počet lekárov limitovaný. V rámci slobodného výberu si pacient môže praktického lekára vybrať podľa svojho uváženia.

Laboratórne odbery na žiadosť pacienta alebo na žiadosť iného špecialistu (tzv. delegovaný odber) sú uhrádzané pacientom. PN (práceneschopnosť) môže lekár vystaviť maximálne 3 dni spätne, a to len pod podmienkou, že pacient môže doložiť lekársky nález s dátumom, odkedy potrebuje PN. Preto ak sa z rôznych dôvodov nemôže pacient dostaviť k svojmu lekárovi, je potrebné absolvovať niekde vyšetrenie (napr. APS, CPO) alebo aspoň oznámiť svojmu lekárovi ťažkosti telefonicky či sprostredkovanie (cez blízkeho príbuzného). V ten deň lekár vykoná zápis v systéme, aby existoval dôkaz o počiatku ťažkostí s dátumom, ktorý potom môže lekár spätne dokladovať.

Pred každou návštevou lekára je potrebné priniesť posledné lekárske správy od iných špecialistov a aktuálny zoznam užívaných liekov.

Prihlásenie

Pokiaľ nemáte vytvorený užívateľský účet zaregistrujte sa. V prípade straty hesla je možné jeho obnovenie.

Obnova hesla

Ak ste zabudli svoje prihlasovacie heslo, zadajte váš e-mail a nové heslo Vám bude zaslané.